Skip Navigation

Latest products

HANSASIGNATUR

DEN NYE INTELLIGENSENS ESTETIKK: HANSASIGNATUR

Å leve helt i nuet, men likevel tenke langt fremover, å feire individualitet, men samtidig handle integrerende, både å beundre skinnet og utforske det bakenforliggende vesen: Å velge et alternativ betyr ikke lenger nødvendigvis å gi avkall på andre. De som i dag vil ta kloke valg, velger flerdimensjonalt - både for nytelse og for god samvittighet, for estetikk og for intelligens, for en armaturgenerasjon som ikke har "eksklusjon", men "fusjon" som sitt prinsipp.
HANSASIGNATUR er denne generasjonens protagonist: visjonær, smart, unik. Aldri før har en armaturserie fokusert på krav og behov hos progressivt tenkende brukere på en så helhetlig måte. Den duale strukturen til HANSASIGNATUR armatur for vaskeservant, med hendel og utløp skilt fra hverandre, har en streng ergonomisk basis og er oversatt til et orgametrisk formspråk. Gjennom en organisk sammensmelting av presise geometriske former oppstår det her en helt ny optikk. Med et likeledes dualt, intuitivt betjeningskonsept og intelligente applikasjoner endrer HANSASIGNATUR vår definisjon av ordet "armatur" - men fremfor alt måten vi i fremtiden vil bruke vann på i badeværelset: med maksimal komfort, kontrollert, fleksibelt og miljøvennlig.

HANSASIGNATUR Broschure (PDF-Download) 

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8